Vārds *
Uzvārds *
Personas kods *
Dzimums *
E-pasts *
Apgādājamie *
Ģimenes stāvoklis *
Tālr. nr. *
Adrese *
Dzīvesvietas veids *
Darba devējs *
Ieņemamais amats *
Oficiālā darba alga neto (EUR) *
Ikmēn. kredītmaksājumi (EUR) *
Darba uzsākšanas datums *
Ienākumu avots *
Veiktas politiskās funkcijas *
Izglītība *
Pilsonība *
Kredīta vieds *
Aizdevuma summa (EUR) *
Apmaksas termiņš (mēn.) *
Maksājuma datums *
Pirmā iemaksa (EUR) *
Bankas konta izdruka par pēdējiem 6 mēnešiem (20.08.2019 - 20.02.2020) (augšuplādēt PDF) *
Ja jums neizdodas pievienot konta izdruku, tad nosūtiet to uz mūsu e-pastu - info@fixcredit.lv.
Ievelc failus šeit

Esmu izlasījis, sapratis un piekrītu manu datu apstrādei atbilstoši SIA Fixcredit datu apstrādes noteikumiem. Šajos noteikumos ir regulēta SIA „Fixcredit” (reg.Nr . 40203022498, Jūrmala, Zemgales iela 16 LV-2008) – tālāk tekstā kopā sauktas gan Sabiedrība, gan „Mēs”, „Mūsu”, – tiešsaistes pakalpojuma sniegšanas kārtība, kā arī Sabiedrības pienākumi un tiesības. Šie Noteikumi un jebkuri papildus noteikumi, kuriem Jūs piekritīsiet ar noteiktu apliecinājumu vai rīcību, veido nolīgumu starp Jums, t.i. Pakalpojuma lietotāju (turpmāk “lietotājs” vai “Jūs”), un Sabiedrību.

Piekrītu saņemt kredītu piedāvājumus un informāciju. Apliecinu, ka piekrītu saņemt SIA “FIXCREDIT” tās saistīto uzņēmumu un sadarbības partneru komerciālus paziņojumus, informāciju un piedāvājumus par to darbību izmantojot manu iesniegto kontaktinformāciju.